کف و مدل های لاستیکی

  • CR foam

    فوم CR

    CR فوم انواع ما CR2025 تراکم: 150kg / m3 رنگ: سیاه اندازه های منظم: 2000 1000 1000 چهار ضلع برش ضخامت. 50 میلی متر پوست از بین برداشته شده: دارای مقاومت در برابر الاستیک بالا ، ضد پیری ، ضد شیمیایی جذب٪ 5.1 5.7 4.1 مجموعه فشرده سازی 25٪ 72 ساعت ...
  • EPDM foam

    کف EPDM

    فوم EPDM انواع ما EPDM2025 تراکم: 130kg / m3 رنگ: سیاه اندازه های منظم: 2000 1000 1000 چهار ضخامت ضخامت بلوک. 50 میلی متر پوست از بین برداشته شده: دارای مقاومت در برابر الاستیک بالا ، ضد پیری ، ضد شیمیایی 4.1 مجموعه فشرده سازی 25٪ 72h 23 23 5 5 2.9 ...